XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 14/02/2018
10:00 - 11:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego

Kategorie

Słowa kluczowe


XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – m.in. aktualizacja kryteriów wyboru projektów, postęp wdrażania RPO WO  na lata 2014-2020, stan realizacji Ram Wykonania (osiągane założonych wskaźników)

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła – przewodniczący KM, członkowie komitetu

 

Nasze serwisy