Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie zostało po raz kolejny zaproszone do udziału  w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanego

Herb Województwa Opolskiego
Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Do konkursu mogą być zgłaszane

Herb Województwa Opolskiego

Przyszedł czas na sprawozdania semestralne stypendystów w ramach programu „Wspieramy najlepszych II”. Druki sprawozdań – na stronie http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/

Herb Województwa Opolskiego

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  Ministerstwo

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną – piętnastą – edycję konkursu „Opolska Marka”. Konkurs ten jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa